Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia ma charakter ochronny dla obu stron stosunku pracy. Pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na miejsce zwalnianego, może dokonać, jeśli jest to konieczne, niezbędnych zmian reorganizacyjnych w swojej firmie. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, co więcej, w przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej 2 tygodnie ma możliwość skorzystania z płatnych dni…

Umowa o prace na okres próbny

Podstawa prawna: art. 25 § 1 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666). Kodeks pracy wyróżnia obok umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy terminowe: umowę o prace na czas określony oraz umowę o prace na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny jest powszechnie stosowana…