Rozliczenie z pracodawcą – odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie po ustaniu stosunku pracy

W wykonywaniu powierzonych czynności zawodowych zazwyczaj korzystamy z narzędzi, materiałów, które mają ułatwić pracę, przyspieszyć ją, a czasem ze względu na specyfikę pracy są wręcz niezbędne do jej wykonania. Do takich przedmiotów najczęściej należą samochód służbowy, laptop, telefon, tablet, karta kredytowa, klucze do biura czy innych pomieszczeń, narzędzia remontowo-budowlane. W momencie ustania stosunku pracy pracownik…

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.   Rodzaje odpowiedzialności. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy podczas wykonywania obowiązków…