Rozliczenie z pracodawcą – odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie po ustaniu stosunku pracy

W wykonywaniu powierzonych czynności zawodowych zazwyczaj korzystamy z narzędzi, materiałów, które mają ułatwić pracę, przyspieszyć ją, a czasem ze względu na specyfikę pracy są wręcz niezbędne do jej wykonania. Do takich przedmiotów najczęściej należą samochód służbowy, laptop, telefon, tablet, karta kredytowa, klucze do biura czy innych pomieszczeń, narzędzia remontowo-budowlane. W momencie ustania stosunku pracy pracownik…

Epidemia Koronawirusa a ochrona przedemerytalna pracownika.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie wprowadzają żadnych szczególnych trybów wypowiadania stosunku pracy pracownika znajdującego się w okresie ochronnym. Wprowadzają natomiast dopuszczalność obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracownika. Nie ma również przeciwwskazań do czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy, do której posiada niezbędne kwalifikacje. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…

Ochrona przedemertyalna pracownika, który przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie rehabilitacyjne i według okresowych badań lekarskich nadal jest niezdolny do pracy

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. Ale co w przypadku, gdy pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie…