Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Zniesiono możliwość przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody (uchylono art. 19 KN). Uwaga: Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 KN, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., przepis ten stosuje się do…