Ewidencja czasu pracy 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą ewidencjonowania jego czasu pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek – na żądanie pracownika, udostępnia mu tę ewidencję. Ewidencja czasu…

Wykaz dokumentów w aktach osobowych – zmiany 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika składać się będą z 4 części. Z początkiem nowego roku weszły w życie przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją). W celu dostosowania do nowych…