Dodatki jako składniki wynagrodzenia nauczycieli

Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 1 dokładanie określa składniki wynagrodzenia nauczyciela, w skład których wchodzą m.in. dodatki. Ustawodawca nie określa w Karcie Nauczyciela wysokości tych dodatków,  z wyjątkiem dodatku za wysługę lat – art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela – i jednocześnie nie określa szczegółowych zasad ich przyznawania. Przedmiotowe określenie poprzez upoważnienie ustawowe zawarte…