Finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli – zmiany 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe uchwalonej przez Sejm. Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego…