Ewidencja czasu pracy 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą ewidencjonowania jego czasu pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek – na żądanie pracownika, udostępnia mu tę ewidencję. Ewidencja czasu…