Prace uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet oraz kobiet w ciąży

Pracodawca ma ustawowy obowiązek zapewnienia pracownicy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W przypadku, gdy warunki pracy stwarzają zagrożenie, pracownica może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Ma również prawo do odszkodowania za okres równy okresowi wypowiedzenia.   Podstawa prawna ochrony. Ograniczenie w zatrudnieniu kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest uregulowana nie tylko…