Elementy umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zawierać w swej treści niezbędne elementy określone w szczególności w art. 29 Kodeksu pracy. Pominięcie jednego z nich może spowodować nieważność umowy o pracę. Zawarcie umowy o pracę powoduje powstanie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunku pracy. Na jego podstawie „pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawca, a…

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia ma charakter ochronny dla obu stron stosunku pracy. Pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na miejsce zwalnianego, może dokonać, jeśli jest to konieczne, niezbędnych zmian reorganizacyjnych w swojej firmie. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, co więcej, w przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej 2 tygodnie ma możliwość skorzystania z płatnych dni…