Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia ma charakter ochronny dla obu stron stosunku pracy. Pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na miejsce zwalnianego, może dokonać, jeśli jest to konieczne, niezbędnych zmian reorganizacyjnych w swojej firmie. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, co więcej, w przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej 2 tygodnie ma możliwość skorzystania z płatnych dni…