Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca maja wobec siebie pewne prawa i obowiązki. Dlatego też w przypadku gdy którakolwiek ze stron uzna, iż jej prawa zostały naruszone, może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej bądź jeśli została u danego pracodawcy powołana – przed komisją pojednawczą.   Polubowne załatwienie sporu – Komisja pojednawcza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu…