Rozliczenie z pracodawcą – odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie po ustaniu stosunku pracy

W wykonywaniu powierzonych czynności zawodowych zazwyczaj korzystamy z narzędzi, materiałów, które mają ułatwić pracę, przyspieszyć ją, a czasem ze względu na specyfikę pracy są wręcz niezbędne do jej wykonania. Do takich przedmiotów najczęściej należą samochód służbowy, laptop, telefon, tablet, karta kredytowa, klucze do biura czy innych pomieszczeń, narzędzia remontowo-budowlane. W momencie ustania stosunku pracy pracownik…