RODO a monitoring w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Ale pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę przepisy RODO.   Wytyczne ws. ochrony danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła 10 lipca 2019 r. Wytyczne 3/2019 w sprawie…