Związek zawodowy

Związek zawodowy jest rodzajem organizacji zrzeszającej podmioty niezależne od pracodawcy. Powstaje na mocy uchwały podjętej co najmniej przez 10 osób uprawnionych do jego utworzenia.   Podstawa prawna. Prawo do tworzenia związków zawodowych określone zostało w art. 59 Konstytucji RP, a szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania oraz zakresu działania określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r.…