Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości

Pracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego musi zostać wykonana w sposób określony w Kodeksie pracy. W zależności od zaistniałych przesłanek pracodawca powinien dopełnić odpowiednich obowiązków. Art. 29 § 1 Kodeksu pracy…