Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 9 lipca 2018 r.

Z dniem 9 lipca 2018 r. zmianie uległy dotychczasowe przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz możliwości ich skutecznego dochodzenia przez wierzycieli. Zgodnie z nową regulacją, ogólny okres przedawnienia uległ skróceniu z 10 do 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego). Zmiany te nie dotyczą natomiast okresu przedawnienia należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wynoszącego 3 lata. Kolejną istotną zmianą wprowadzoną…