Stawka VAT dla usług prywatnego nauczania

Osoba prowadzącą działalność będąca nauczycielem świadczy usługi w zakresie nauczania może zostać zwolniona z płacenia podatku VAT. Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, tj. 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki (8%, 5%, 0%) oraz zwolnienie z VAT. Ze zwolnienia z VAT według art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT korzystają usługi prywatnego nauczania na poziomie…