Nadgodziny w praktyce

Co to jest praca nadliczbowa?. Praca wykonywana ponad: obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych.   Pracy w godzinach nadliczbowych nie stanowi czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia…