Uprawnienia Inspektora PIP w trakcie kontroli

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Szczegółowy zakres uprawnień Inspektora pracy został określony w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – dalej jako…