Obowiązek wykonywania poleceń służbowych a odmowa ich wykonania

Wykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Kodeks pracy, który reguluje wzajemne stosunki pracownika i pracodawcy. Głównym założeniem Kodeksu pracy jest takie, że podwładny jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonego. Jako polecenia służbowe traktowane są przy tym nie tylko te odnoszące się do poszczególnych czynności wykonywanych przez pracownika, lecz także związane z…