Monitoring GPS samochodu służbowego a RODO

Monitoring GPS pojazdów służbowych najczęściej używany jest w firmach transportowych lub handlowych. Takie działania są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Geolokalizacja pojazdu służbowego, a co za tym idzie informacje o tym gdzie znajduje się pracownik poruszający się tym pojazdem, jaką trasę wykonał w trakcie pracy i w jakim czasie ją wykonał należą do danych osobowych…

Monitoring poczty elektronicznej pracowników

Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. Wraz z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przyjęte przez Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 24 maja 2016 r.) weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa…

RODO a monitoring w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Ale pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę przepisy RODO.   Wytyczne ws. ochrony danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła 10 lipca 2019 r. Wytyczne 3/2019 w sprawie…