Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości

Pracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego musi zostać wykonana w sposób określony w Kodeksie pracy. W zależności od zaistniałych przesłanek pracodawca powinien dopełnić odpowiednich obowiązków. Art. 29 § 1 Kodeksu pracy…

Elementy umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zawierać w swej treści niezbędne elementy określone w szczególności w art. 29 Kodeksu pracy. Pominięcie jednego z nich może spowodować nieważność umowy o pracę. Zawarcie umowy o pracę powoduje powstanie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunku pracy. Na jego podstawie „pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawca, a…