Kontakty z małoletnimi dziećmi (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów)

Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z…

Rodzicielski plan wychowawczy – jak go napisać i dlaczego warto to zrobić

Rodzicielski plan wychowawczy to dokument zawierający porozumienie wypracowane przez rozwodzących się małżonków, dotyczące szczegółów sprawowania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi dziećmi. Dokument ten ułatwia organizację życia rodziny po rozwiązaniu małżeństwa, daje dzieciom i rodzicom poczucie stabilizacji, systematyzuje plan zajęć, kalendarz kontaktów, wyjazdów wakacyjnych (również tych zagranicznych), czy innych dni okolicznościowych takich jak Święta Wielkanocne czy…

Wyjazd za granicę dziecka, a władza rodzicielska

Władza rodzicielska Zgodnie z treścią art. 93 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy sprawują pieczę nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem oraz reprezentują dziecko. Rodzice powinni władzę rodzicielską sprawować w taki sposób, aby wszystkie ich poczynania odpowiadały interesom dziecka, czyli tak jak wymaga tego dobro dziecka z poszanowaniem jego…

Dyrektywa Work Life Balance – zmiany

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła do naszego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy – między innymi tzw. Dyrektywę Work-Life Balance, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.…

Umowa o pracę a kontrakt B2B

Umowa o pracę Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z definicją z ww. ustawy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do…

Umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji w b2b

Definicja zakazu konkurencji uregulowana jest w Kodeksie Pracy: „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”. Istotą tego zakazu nie jest uniemożliwienie pracownikowi wykonywania jakiejkolwiek, dodatkowej pracy, ale brak…

Kandydaci na jakie stanowiska powinni być sprawdzeni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich u.p.z.p.t.s., przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji,…

Odpowiedzialność za źle wykonany zabieg medycyny estetycznej – jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie

Dzisiejszy rynek jest przesycony różnymi ofertami, które kuszą niską ceną, co niestety bardzo często idzie w parze z niską jakością świadczonych usług wykonywanych przez niedoświadczone kosmetyczki. Makijaż permanentny, mikrodermabrazja, wypełniania ust, mezoterapia, botoks, lifting, kwasy, depilacja laserowa –jest to jedynie część zabiegów oferowanych na rynku. Aktualnie są one tak powszechne, że często nie zdajemy sobie…

Urlop macierzyński – czym jest i kto za niego płaci?

Urlop macierzyński jest jednym z najważniejszych praw przysługujących kobietom, które pracują i spodziewają się dziecka. To okres, w którym przyszła mama ma możliwość odpoczynku, opieki nad nowo narodzonym dzieckiem oraz dostosowania się do nowych warunków życia. Jednak zanim skorzystasz z tego prawa, warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest urlop macierzyński i kto za niego płaci. .…

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie karnym

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu karnego, w razie skazania sąd może orzec, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Gdy pokrzywdzony lub inna osoba złożą wniosek o zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia, sąd ma obowiązek orzec zapłatę stosownej sumy w razie skazania…