urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego/ferii

Urlop wypoczynkowy, ferie letnie i zimowe. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Zgodnie z art. 1542 § 1 ustawy z…