Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy ze względu na zagrożenie wewnętrzne – chwilowy zły stan zdrowia

Zgodnie z art. 210 § 4 Kodeksu pracy (dalej jako: „k.p.”) prawo powstrzymania się od pracy przysługuje tylko tym pracownikom, których praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „stan psychofizyczny”. Na co dzień o dopuszczeniu pracownika do pracy decyduje jego bezpośredni przełożony, który ocenia jego stan psychofizyczny.   Prawo powstrzymania się od pracy…