Umowa o prace na okres próbny

Podstawa prawna: art. 25 § 1 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666). Kodeks pracy wyróżnia obok umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy terminowe: umowę o prace na czas określony oraz umowę o prace na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny jest powszechnie stosowana…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Zniesiono możliwość przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody (uchylono art. 19 KN). Uwaga: Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 KN, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., przepis ten stosuje się do…